corona.jpg

powered by The Indian Maharadja & Sportze Baarn

Logo ZERO Keeperskampen zwart.png

CORONA REGELS VAN ZERO! KEEPERSKAMPEN

In zijn algemeenheid geldt in heel Nederland sinds zaterdag 26 juni 2021als belangrijkste maatregel de 1,5 meter. Alles wat per 26 juni kan met inachtneming van 1,5 meter mag dan weer zonder beperkingen, ook op hockeyverenigingen en andere sportcomplexen. Indien de 1,5 meter niet kan worden gehandhaafd, geldt de verplichting van een mondkapje.

Er mag publiek aanwezig zijn bij wedstrijden, trainingen en kampen. Hiervoor mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. In principe geldt placering (vaste zit- of staanplaats) maar indien de concrete situatie dat niet mogelijk maakt, is staan op een afgebakende plek (in acht nemen van de 1,5 meter) toegestaan.
 

Voor meer informatie check de KNHB website (https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/coronavirus-van-invloed-op-hockeycompetitie)

 

Ondanks dat de Corona regels nagenoeg helemaal versoepeld zijn, willen we jullie toch nog wijzen op de basisregels van de ZERO! Academy

 

Algemene regels trainingen:

 • De deelnemers aan de trainingen vallen in de categorie kinderen waarbij geldt dat er 'gewoon' gesport kan worden en er geen beperkingen zijn ten aanzien van onderlinge afstand.

 • Er moet 1,5 meter afstand van de trainers  gehouden worden.

 • De trainers zullen regelmatig de handen ontsmetten.

 • In het clubhuis is het verplicht een mondkapje te dragen, dit geldt zowel deelnemers als trainer

 
Veiligheids- en hygiëneregels

 • Indien een deelnemer één van de volgende (ook milde!) symptomen hebben, dan vragen wij de deelnemer thuis te blijven :

  • Neusverkoudheid

  • Hoesten

  • Benauwdheid

  • Koorts of als iemand in het huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft.

  • Als iemand in het huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19).

   • Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 10 dagen na het laatste contact.

   • De deelnemer mag het kamp inhalen op een ander moment.

 • Deelnemers tot en met 18 jaar hoeven tijdens de activiteiten en daarbuiten geen 1,5 meter afstand meer te houden. 

 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik zelf meegenomen papieren zakdoekjes.

 • Was voor je dagactiviteit thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.

 • Was je handen ook na de dagactiviteit thuis met water en zeep, minimaal 20 seconden.

 • Vermijd het aanraken van je gezicht.

 • Het is voor iedereen verboden om de neus te ledigen en/of te spugen op het veld.

 

Het BMHV complex

 • Het BHMV complex is tijdens de trainingen alleen toegankelijk voor de deelnemers en de trainers.

  • Ouders of andere personen mogen helaas het BMHV complex niet betreden, met uitzondering contactpersonen van de vereniging en eventuele horeca.

  • In uitzonderlijke gevallen mag de ouder met het kind mee het terrein op.

 • Aan het einde van de training kunnen de kinderen bij het toegangshek, onder toeziend oog van de trainers opgehaald worden. 

 

Trainingen

 • Er zal getraind worden in blokken van 1 uur, met korte pauzes tussen de oefeningen.

 • Deelnemers mogen alleen hun eigen materiaal aanraken, zoals stick / helm / handschoenen / bidon / etc.

 • Neem je eigen gevulde(!) bidon mee naar de training

  • Er is uiteraard een mogelijkheid om je bidon te vullen op het complex.

  • Gebruik van andermans bidon is ook niet toegestaan

 • Alle deelnemers (jong en oud) dienen altijd 1,5 meter afstand te houden tot de trainers.

 • Keepers mogen alleen gebruik maken van eigen keepersspullen

 • Trainers houden 1,5 meter afstand tot alle spelers en elkaar

 • Indien de situatie daarom vraagt, denk hierbij aan blessures die kunnen ontstaan tijdens de training, dan wordt de Corona Coördinator ingeschakeld met beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en mondkapje.

 

Overig

 • Volg op het complex altijd en onmiddellijk de instructies op van trainers en bestuursleden.

 • Bij overtredingen van dit protocol of het niet opvolgen van aanwijzingen van trainers en/of bestuursleden zullen er maatregelen getroffen worden (verwijdering van training/terrein, schorsing e.a.).

 • Ouders/verzorgers mogen zelf bepalen of zij hun kinderen naar de training laten komen, maar afmelden is wel noodzakelijk per mail via zero@bmhv.nl of per telefoon 0654 222 3240

Het is dus behalve voor ieders gezondheid en die van een ander, ook voor ons sportplezier van belang dat iedereen zich aan de regels houdt. Het naleven van de richtlijnen en protocollen voor hockeyen maakt daar onderdeel vanuit. We gaan er vanuit dat iedereen meewerkt en strikt de regels volgt.

 

BELANGRIJK!!

Het is erg belangrijk dat u de maatregelen kort van tevoren goed met uw kind doorneemt!

Als iedereen zich aan de regels houdt, kan iedereen op een veilige manier genieten van de activiteiten.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die sturen naar zero@bmhv.nl